Скоро ще бъде обявена покана за кандидатиране и попълване на позицията в ИС съгласно Устава на БСДД и Правилника за прилагането му. 

изпълнителен СЪВЕТ

БългарскИ СЪЮЗ за Директна Демокрация

 

1. Георги Неделчев - председател и член на ИС

Инженер-икономист с втора специалност Право на интелектуалната собственост. Специалист и преподавател по Интегрирани маркетингови комуникации, с опит в радио и телевизия, цифрови системи и интернет, предприемачество и финанси. Женен с две деца. Използва английски, руски, френски езици.

2. Таня Тодорова - председател и член на ИС

Завършила Международни отношения и Психология в Софийски университет, както и Бизнес администрация в УНСС София. Притежава огромен управленски опит от частни сектор, понастоящем води програми за организация и подбор на висококвалифицирани ИТ специалисти. Задълбочени интереси в индустриална и обществена поведенческа психология. Способност за организиране на стартиращи дейности и обществени инициативи. Сериозен международен опит в различни държави и региони. Работи с италиански и английски, ползва немски, руски и испански езици.

3. Валери Венков - национален координатор и член на ИС

Икономист, завършил в УНСС София, специалност Счетоводство и контрол. Притежава сериозни познания в системата на Европейските фондове, както и дългогодишен опит в организиране и координиране на екипи, администрация на хора, проекти и бюджети. Работи с руски език.

4. Елизабета Йорданова - член на ИС

Политолог с втора специалност Международни отношения и магистратура Публичен мениджънт и политики. Свободно владеене на английски, испански и немски език. Опит в сферата на Структурните фондове и други донорски програми и проекти. Експерт в работа с малцинствени групи, хора в риск и в неравностойно положение. Работи с английски, испански и немски езици.

5. Красимир Денчев - член на ИС

Завършил „Международни икономически отношения и външно-икономическа дейност” в София и ВНВМУ „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Варна. С богат опит във външнотърговската дейност, работа в международни организации, създаването, обученето и развитието на екипи. Заемал дълги години ръководни длъжности в банковата сфера. Към момента е финансов консултант в областта на личните финанси. Работи с руски и английски езици.

6. Пламен Драгнев - член на ИС

Завършил Минно-геоложкия университет в София, магистър по Минна техника и технологии. С дългогодишен опит в сферата на търговията, продажбите, обучението и ръководенето на екипи. Специалист във водене на преговори, позициониране и популяризиране. Работи с английски език.

7. Предстоящ избор от Националното събрание на БСДД.