Директен

бълг.(тълк.речник) който е свързан направо с нещо, без посредник; (синон.речник) непосредствен, пряк, в права посока, непрекъсващ, без прекачване, транзитен; (бълг.-англ.речник) direct.

Нашето тълкуване – право в целта. Директно участие на гражданите (суверен) във взимането на решения за организацията на собствения им живот в държавата чрез информираност и аргументиран дебат. Директно разпределеие на приходите в държавата към гражданите, пряко без посредници (базов доход).