1-ви Юни – ден на детето.

Днес, на 1-ви юни, ще си спомним, че е Денят на детето и ще поздравим всички прекрасни деца. Честит празник и на вас скъпи родители!

Ще се помолим също и за онези деца, които са в неравностойно положение, както и за неродените, онези, които са могли, но не са поели дори първата си глътка въздух.

Ще си пожелаем вместо в диктатура и каквито и да е видове робство, животът на децата на България да премине в съзидание, развитие, свободен избор и личен просперитет.

Игрите и играчките ни чакат днес. Утре ни чака работата, с която тях да ги има.