Лошата работа...

Няма никакво съмнение, че световният пазар на труда се оказа по-устойчив от момента на финансовата криза, отколкото мнозина са си представяли. Безработицата не се повиши до степента на изказаните по-рано опасения, а заетостта се възстановява до нива отпреди рецесията по-бързо от предвиденото дори от най-оптимистичните икономисти в сферата на труда. Така че, дали е време за самодоволно потупване по рамото сред представителите на правителствените структури? Следва тук..