Хърватия премахна дълговете...

От понеделник хиляди от най-бедните граждани на Хърватия ще бъдат облагодетелствани от необичаен подарък. Тeхните дългове ще бъдат заличени. Наречена "Свеж старт", правителствената инициатива цели да помогне на около 317 000 хървати, чиито банкови сметки са блокирани поради техните дългове. Повече по темата тук.