По-високи пенсии, ама друг път.

Докторите убиват поединично, а икономистите и финансистите са масови убийци чрез политиката на държавите... 
Как стожерите на статуквото предлагат да създадем доходи за издръжката на децата, пенсионерите и съкратените от работа на пазара на труда?! Единственото хуманно и пазарно решение е Базов доход за всички - хората имат човешки права и смисълът от съществуването на държавите е в тяхното реално гарантиране, а човешки права без Базов доход за всички са чиста измама. От друга страна, единствената форма на свободен пазар това е Базовият доход за всички. Да чуем сега "експертите"-философи!