Цар ли е царят? Кой има нужда от него за втори път точно сега и защо?

"Едно е сигурно: споменаването на цар Симеон ІІ в литургичната ектения като “христолюбив цар на българите” наред с “правителствующия Синклит”, прието от Синода на Българската православна Църква, е напълно нелепо. То представлява исторически и юридически кич, а уврежда и самата същност на литургията за вярващите, защото по време на служба трябва да се произнасят само безспорно точни формули. Така че царят е цар, но не “на българите“. Не и докато я има сегашната Република, на която той се явява гражданин." Продължението тук.