Андроиди НАО са назначени...

Ето го много близкото бъдеще на работните места, а с него идва решението за тях - Базовият доход за хората. Колко ли е здравното и социалното осигуряване на Нао? Каква пенсия ще получават, на колко години ще се пенсионират и кой пенсионен фонд ще изберат, държавен или частен? Все въпроси, чиито отговори са ясни. А ние? На нас какво ни остава? Повече тук.