Георги Неделчев: ТПТИ не променя модела бедните - завинаги бедни, а богатите - още по-богати.

В днешно време показателите са драстични. 10 пъти е разликата в доходите между най-богатите и най-бедните. По-лошото не е, че има бедни и богати, а това, че бедните стават завинаги бедни, докато богатите - все по-богати. И няма никаква перспектива съотношението да бъде променено. За съжаление, социалният "асансьор" вече е фиксиран, не се движи. Или по-точно - едните се движат единствено нагоре, а другите - само надолу. Драмата е, че надолу има дъно, а нагоре, както казват - небе, няма предел на човешкото богатство. При социално отхвърлените има драматично непокриване на базови нужди - храна, подслон, отопление. Още по темата тук.