МФ: Общините надуват разходите.

"Представителната" демокрация у нас продължава да възпроизвежда некачествени обществени отношения в общините, няколко месеца преди местните избори. Проблемът на новината за увеличаването на доходите и броя на хората заети в общините е единствено, че това се извършва за манипулиране на изборните нагласи. 

За някого има доход от общината, разбирайте държавата, а за другите няма. Такива отношения в държава, която няма достатъчно работни места, квалифицирани кадри и съответната държавна политика, са категорично несправедливи. 

Решението се състои в това държавата да поеме грижата за всички свои граждани, а не само за избрани и по този начин манипулирани партийни членове и симпатизанти. Тя може да го направи с един малко познат, но много ефикасен инструмент - Базов доход. Той може да работи заедно с принципите на Директната демокрация и да се захранва от нова Енергийна икономика.

Научете повече на www.budd.bg

http://banks.dir.bg/2015/07/06/news19459212.html