НОВ ПОГЛЕД. НОВИ ИДЕИ. НОВА РЕАЛНОСТ.

Слагаме край на обществената деградация. 

С грижа за всеки български гражданин.

 

Страната ни се намира в тежка демографска катастрофа - емблема на установеното положение и на стабилните, видими резултати в България.

В Програмната платформа на #БСДД сме предложили комплекс от три основни мерки за преодоляване на този най-важен проблем - политическа промяна от "представителна" олигархия с партокрация към българска #ДиректнаДемокрация; трайно решаване на въпроса с доходите на българските граждани чрез въвеждане на система с безусловен #БазовДоход; преориентиране на деловата активност към откриване на модерни работни места в една нова #ЕнергийнаИкономика с достъпна, евтина и налична на територията на страната енергия.

Нека осъществим новото българско Съединение, заедно да сменим системата и да спрем изчезването на нацията.

Моментът в българската история, когато "представителната демокрация" дойде да замени предишния режим на "развит социализъм" се случи през ноември 1989 година. В българската държавност по онова време бе дълбоко вкоренена системата на партийния елит, наречен тогава номенклатура, дошла на свой ред да замени монарха-суверен, пренасяйки по Конституция държавния суверенитет от една личност върху народа. Републиката беше основана, за да премахне монархическия режим, но в продължение на почти половин столетие на тоталитаризъм и последвали още 27 години на така наречената "промяна", единственото, на което народът стана свидетел бе овладяването на държавната и местна власт.

В най-новата ни история се появиха множество разклонения на познатия партиен елит, претендиращи за властта, в резултат на което бяха разбити държавността, православните ценности и бе осъществен пълен демографски срив. И всичко това с цел контрол върху финансовите потоци в държавата и използването на този контрол за лично обогатяване, което същевременно да премахва всякаква възможност от страна на народа-суверен да упражнява своята власт. Така беше оформена днешната система на олигархия с партийна аристокрация (партокрация) чрез "представители".

Новото схващане за демократичния процес и неговото приложение на практика, бяха изцяло повлияни от предишния режим. В произведения модел, социалистическата автокрация, заменена с представителната партокрация, на практика доведе до неконтролируемо раздуване на елитите. Партията-майка беше подменена с множество нейни производни, което не промени нищо в живота на българина, освен в онзи на партократичния елит. Новите властващи овладяха средствата за масова информация и развиха до съвършенство заблуждението, че "представителната" демокрация е единственият възможен начин за съществуване. Изборният процес беше превърнат във фарс, залагайки капани на всяка крачка, които да пазят установеното положение (статукво) и затвориха всички възможности за развитие на истинската демокрация.

Какво означава думата демокрация, преведена от старогръцки? Демос – народ и кратос – власт, т.е. власт на народа. Съвременното значение на тази дума се е променило значително, без да се заличи фундаменталния замисъл за справедлива обществена организация. Съществуват два вида демокрация: "представителната", която познаваме от 27 години у нас и директна (доскоро неоснователно наричана пряка). Днес все повече и по-логично е да се говори за основния тип демокрация - директната. Логика, произлизаща от напредването на технологиите и намаляването на ролята на средствата за масова информация, на фона на разрастването на Интернет като социална среда или медия.

Българската икономика днес се нуждае от съживяване и бурно развитие. Спешна е нуждата от обръщане на демографската катастрофа. Крайно необходимо е незабавното възстановяване на характерните функции на държавата - поддържането на Правовия ред, чрез непрекъснато създаване на съвременно и справедливо законодателство обърнато към обикновените хора. Незабавно се нуждаем от реформа на паричната и финансовата система за възвръщане на техните стимулиращи функции; от превантивна медицина и добро здравно-осигурително покритие; от нов тип демократично образование с възстановяване на православните ценности като контрапункт на престъпното обезверяване и като основа за духовно израстване. Все предизвикателства, с които "представителната" демокрация не може да се справи, а единствено задълбочава тази първостепенна нужда от реална хуманитарна, спасителна операция за българското общество.

Резултатите от последните парламентарни, местни и президентски избори у нас ясно показаха фалша на "представителната" демокрация, настроенията и оформянето на базата за подкрепа на истински ценностни промени.

Пред заплахата от връщане на тоталитарния режим или въвеждане на диктатура, директната демокрация остава единствената възможност за съхраняване на съвременното ни общество. С общи усилия, заедно в мнозинство можем да осъществим амбициозната задача за смяна на системата, която сме си поставили, а нашата политическа амбиция се изчерпва с постигането на целта за връщането на властта на българските граждани, гарантирането на доходите и въвеждането на нова достъпна енергийна основа за икономиката. Имаме нужда от всеки гражданин, който е убеден, че общественото вегетиране не е отговор на предизвикателството за оцеляването на българския народ. НЕ, не сме съгласни с перспективата съзнателния ни живот да изтече по този начин!

За да обосновем този подход накратко ще отбележим, че най-силната партокрация в Европа е брюкселската, основана от немската, заедно с френската, следвани от такава като гръцката, която с победата на Сириза и последващия провал стана показателен пример за връзките и отношенията между елита и демоса. Въпреки това, точно те, въпреки корупцията и пренебрежението към народния глас, все още не позволяват в драматичните събития народът да достигне ужасяващото положение, на което сме свидетели у нас. В Исландия вече се върви по пътя на директната демокрация поради същите причини. Швейцария прилага на практика тази система и добрува отдавна. В Италия има напредък с появата на Движение 5 Звезди, което спечели изборите в Рим и вече е първа политическа сила. В Испания политическата партия Подемос се бори за въвеждане на практиките на директното гражданско участие, а във Великобритания, Британската партия на независимостта поведе гражданите по пътя на директното участие във вземането на най-важните политически решения. Видяхме на практика, в действие, как британците свободно взимат решение за своето бъдеще. Навсякъде по света вече се води дебат за и против, като Бразилия бележи сериозни успехи сред населението въпреки съпротивата на елита. В САЩ единият от кандидатите за президент от Демократическата партия запали огъня на политическата революция с първата по рода си некорпоративна и несубсидирана политическа кампания, подкрепен директно с малки суми от милиони обикновени хора. Канада отдавна има известен опит с прилагането на част от методите и практиките на директната демокрация.

Сред всичките тези примери от цял свят, изпъква новото разбиране за използването на технологиите в полза на обществените демократични процеси или въвеждането на Електронната директна демокрация. Нещо, за което българските партократи похарчиха невероятни суми с резултат клонящ към нула, не за друго, а защото Е-демокрацията е директен контрапункт на "представителната" демокрация с нейната олигархична партокрация. В това отношение северните европейски демокрации са доста по-напреднали като имаме предвид, че там движенията за директна демокрация са с достатъчно силна подкрепа, за да влияят върху обществените отношения. В Германия въпреки действията на партийните елити за запазване на "представителната" демокрация и успехите на правителството, което не къса връзката с гражданите, също вече има движения за директна демокрация и суверенитет.

Структурата и организацията на Българския съюз за директна демокрация - БСДД наподобяват познатите движения в Италия, Испания, Гърция, Германия, Швеция, Исландия, Великобритания и др. Методът за осъществяването на намеренията е еволюционен и първоначално се придържа към законовата рамка, установена в държавата към момента. Впоследствие чрез законодателни инициативи със съответното мнозинство ще се извърши реалната смяна на системата, основно с промяна на Закона за прякото участие на гражданите - драстично намаляване на подписите в Гражданските инициативи, безусловна задължителност на решенията без ограничения, с подготвени граждански наблюдатели в секциите за спиране на фалшификациите на протоколи.

Подкрепете идеите за възстановяване на българското национално самосъзнание, за възстановяване на ролята на единния говорим книжовен български език, за обединението на нацията, за преоткриване на вътрешния пазар на потребление, за възвръщане на деловата инициатива и българските предприятия, за гражданска политическа свобода и справедливост за всеки български гражданин, за грижа за националната памет, за чест, за достойнство и за връщането на нацията в ролята на решаващ европейски фактор.

 

БЪЛГАРИЯ, 2014 - 2019 г.                                                                            БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ