Включете се, участвайки доброволно за каузата и в дейността на Български Съюз за Директна Демокрация във вашата община, регион или зона. Съюзът, от самото си създаване, е изграден на доброволни начала и с подкрепата на гражданското общество. Нуждаем се от резултатни усилия, за да бъдат спечелени изборите за Народно събрание у нас и промяната на правилата - Конституция и закони, реално да се случи, затова разчитаме на вас и вашата помощ. Независимо от личните ви способности или възможностите и времето, с които разполагате, вие ще бъдете изключително полезни за организацията на новите отношения и преки участници в действията за мнозинство в подкрепа на необходимите трайни промени в българското общество.

Можете да помогнете на местно ниво в агитацията или в кампаниите за избори, или да се включите на национално или регионално равнище.

Регистрирайте се по-долу и скоро наш координатор ще се свърже с вас.

Име и фамилия *
Име и фамилия
С какво свободно време разполагате?
Изберете една или повече опции
Какви познания или способности имате, които бихте искали да споделите в работата си с нас?
Изберете една или повече опции