Доход

бълг.(тълк.речник) пари, материални ценности и др., които някой (държава, учреждение, семейство, човек и др.) получава за своята дейност или от своя имот за определен период от време. Месечен доход. Годишен доход. Национален доход; (синон.речник) приход, полза, придобивка, рента, отплащане; (бълг.-англ.речник) income.

Нашето тълкуване - Националният доход може да бъде разпределен по-справедливо като Базов доход, безусловен, ежемесечен, на всеки български гражданин, съобразен с икономическата обстановка. Новата форма на разпределение е следствие от данъчната политика, с едновременно обединяване на цялата данъчна тежест в Единен Потребителски Данък, от който се обуславя базовият доход (евро – дивидент, граждански доход). Форма на грижа на държавата за своите граждани.