Краудфъндинг

нов термин за България, липсва определение в българския тълковен речник, означава напълно прозрачно финансиране на идея, инициатива, немерение, от широк кръг от хора, типично за интернет средата; (синоними) групово финансиране, дарителска подкрепа; (от английски) crowd funding.

Нашето тълкуване – изцяло прозрачното финансиране от голяма група хора е единственият познат метод за преодоляване на зависимостите в политическите и обществени отношения. Развитие в принципите и практиките на дарителските инициативи. Широко застъпена форма по света, силна нова европейска практика.