КАНДИДАТИ

Скъпи колеги, на тази страница ще откриете информация за системата, по която Български Съюз за Директна Демокрация ще избира своите кандидати. Процедурата е валидна само за членове на БСДД и изборът ще бъде чрез жребий, съгласно Устава и правилата на работа в организацията. Очакваме вашите кандидатури и номинации, както и вашите въпроси.

1. Зонални координатори.

2. Регионални координатори.

3. Местни координатори.

4. Координатори за чужбина.

Въвеждайки тази процедура в организацията на БСДД, се дава равен шанс на всички да се включат и да участват във вземането на решенията. Всяка кандидатура се придружава от двама гаранти, които познават кандидата и считат, че има качества да се кандидатира. Може да изпращате кандидатурите като попълните приложената по-долу форма с натискането на бутона ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМАТА.

С подаването на кандидатурите, кандидатите се съгласяват да попълнят тестовете за личностни характеристики, разработени от специалистите-психолози на БСДД, като успешно попълнилите влизат в групата от кандидати, от която, на абсолютно случаен принцип чрез жребий, се изтегля този кандидат, на когото се възлага съответната позиция.

Кандидатстването за всяка отделна позиция ще бъде посочено в съответната публикация. За всеки избор чрез жребий ще бъдат обявени място, дата и час на провеждане, като всеки, който предварително заяви интерес, може да присъства лично, а при техническа възможност ще бъде публикуван и видеоматериал. 

Разбира се, тук продължаваме и процедурата по присъединяване на нови членове на Българския Съюз за Директна Демокрация и, ако желаете да станете наш член като физическо лице или партньор като обществена организация, можете също да попълните формата, както следва: