Култура

бълг.(тълк.речник) съвкупност от духовни и материални ценности; образованост, знания, възпитание; състояние на стопанския, духовен и обществен живот в държавата; висока степен на развитие, умение; (синон.речник) подем, напредък, цивилизация, просвета, образованост; (бълг.-англ.речник) culture.

Нашето тълкуване – културата на един народ е резултат от умението му да използва натрупаните с поколения знания, традиции в постоянната динамика на съвремието. Развитието на технологията е култура, която движи доходите и предизвиква усъвършенстването на икономиката.