Енергиен

бълг.(тълк.речник) който се отнася до енергия, който е свързан с енергия, който носи енергия; (синон.речник) гъвкав, силен, издържлив, жилав, динамичен, инициативен; (бълг.-англ.речник) energy.

Нашето тълкуване - енергийна икономика с основен ефикасен енергоносител, базирана на собствени възобновяеми ресурси и либерализиран внос, съобразен изцяло с избора на българските граждани. Базови производства с ефикасна енергетика, индустрии и услуги обслужващи повишено вътрешно потребление с децентрализирани енергийни системи.