Идея

бълг.(тълк.речник) основна мисъл, замисъл, намерение; представа, отразяваща действителността в съзнанието на човека; вид, форма (от гръцки); (синон.речник) разбиране, схващане, инициатива, поука, план, предложение; (бълг.-англ.речник) idea.

Нашето тълкуване – главната тема в историята, настоящето и бъдещето на българската нация неизменно трябва да е основната идея за съществуването на народа - Българският национален идеал. Всички действия, поети пътища, направени избори винаги ще довеждат онези, които се наемат да водят народа до смисъла на неговото съществуване.