Съюз

бълг.(тълк.речник) тясно единство, обединение на отделни лица или групи, споразумение за постигане на общи цели; (синон.речник) сдружение, общество, организация, групиране, екип; (бълг.-англ.речник) union.

Нашето тълкуване – обединение на нацията за съхранението и развитието на обществото, преоткриване на вътрешните отношения и сплотяване за възвръщане на инициативата и трудолюбието, гражданска политическа свобода и справедливост за всеки български гражданин, грижа за националната памет, чест, достойнство и връщането на нацията в ролята на решаващ европейски фактор.