Консенсус

бълг.(тълк.речник) единомислие, пълно съгласие по даден въпрос; (синон.речник) абсолютно мнозинство; (бълг.-англ.речник) consensus.

Нашето тълкуване – мирен консенсус с общо съгласие, постигнато чрез процедура, стремяща се да отчете становищата на всички страни и да сближи несъвпадащите гледни точки. Лисва малцинство, съответно не съществуват заплашени от отнемане на права субекти.