Общините представят населените места, съгласно административното държавно определение, съдържащи се в съответните региони.

Местните органи осъществявят функциите на ПП БСДД в местните структури, формирани съобразно административни единици на териториален принцип, а именно в общините.

Местното ръководство се избира от местната организация на ПП БСДД с абсолютно мнозинство и се състои от четирима членове в състав председател и трима членове.