Технология

бълг.(тълк.речник) изучаване на изкуство, майсторство, умение (от гръцки); съвкупност от начини и средства за по-ефективно и по-качествено извършване на определена дейност; система от последователни процеси, чрез които от суровия материал се получава готов продукт; (синон.речник) метод, похват, процес; (бълг.-англ.речник) technology.

Нашето тълкуване - използване на технологиите в полза на обществените демократични процеси с въвеждане на Електронна Директна демокрация. Увеличаване на автоматизацията за повишаване на националния доход и въвеждане на базов доход с освобождаване на националния потенциал за сътрудничество, доброволчество, грижа за човека.