Български

бълг.(тълк.речник) който е на, се отнася до, българите и България, общ за всички българи; който се състои от българи или от граждани на България; който е населен с българи или предимно с българи; който е съчинен, създаден от българи или е написан на общия език на българитe; който е свойствен, присъщ на българите или типичен за тях, за техния бит, нрави; който се произвежда или отглежда в България; Български език; (синон.речник) синоним НЯМА, единствен на света; (бълг.-англ.речник) Bulgarian.

Нашето тълкуване – Български Национален Идеал: възстановяване на българското национално самосъзнание, възстановяване на ролята на единния говорим книжовен български език за обединението на нацията, постигане на средноевропейски показатели по ключови направления в широка Европа, преодоляване на националната омраза, възстановяване на гражданската справедливост, излизане на държавата и партиите от икономиката и възстановяване на техните регулаторни и обществени функции. Освобождаване на предприемаческите инициативи и насърчаване на капитала за създаване на по-добра среда за живот на българските граждани.