Демокрация

бълг.(тълк.речник) форма на обществено-политическа организация, която се основава на равни права на гражданите в управлението; (синон.речник) народовластие, народно управление, свобода; (бълг.-англ.речник) democracy.

Нашето тълкуване – демокрацията винаги е имала две страни: представителна и директна. У нас 26 години се прилага представителната - избран елит, отделен от народа-суверен. Резултатът е ясен. Време е за прилагането на друг модел, познат от древността, с ярки доказателства навсякъде по света. Неслучайната фраза "Швейцария на Балканите" е възможна единствено с принципите на директната демокрация, доказани именно в алпийската конфедерация.