178 години от рождението на Апостола.

На днешния ден, 18 юли, преди 178 години е роден Апостолът на свободата, Васил Иванов Кунчев - Левски. 

Денят на рождението му е началната точка на един пламенен живот, останал завинаги в българската памет. Семейството, в което е роден е с 5 деца. Баща му, Иван Кунчев, умира около 1851 г. Майка му, Гина Кунчева, е жена с твърд характер и дава на децата си най-доброто възпитание и образование според възможностите си. Преживява смъртта на 4 от децата си - Кунчо, Мария, Христо и Васил, но доживява да види Освобождението, което героичният ѝ син е предначертал. На смъртния си одър промълвява само: "Децата, децата..."

Мечтата на Васил Левски е да изгради чиста и свята република, в която всички да имат равни права, независимо от своята народност и вероизповедание. Днес, ние все още сме призвани от него да го направим.

Да го направим!
Времето дойде!