Бизнесът каза "край", започват стачки от 26 юни

Системата на класическата енергeтика се разпада пред очите ни. Нейната трансформация или ще се случи с помощта на гражданите, част от които са и работодателите, или ще представлява драматичен спектакъл с много пострадали.

Време е за нова обществена организация с търсене на допирни точки между слоевете на населението и взаимно разбиране. Времето наистина дойде! За Българска директна демокрация, Базов доход и Енергийна икономика.