Моята надежда е...

"Моята надежда е, че тази награда (Оскар 2015 за документалистика) ще насърчи повече хора да гледат този филм и да се вдъхновят от неговото послание, че обикновените хора, работейки заедно, могат да променят света." 
Едуард Сноудън, американски компютърен специалист, разкрил документи на системите за следене и подслушване на граждани от страна на службите в САЩ. Още тук.