Сътрудничество и зависимост.

Така ще фукционира икономиката след краха на настоящата система у нас. В съвременното общество всеки е зависим от другите. Единственият начин за оцеляване е споделянето на националния доход и собствените възможности.