За прокапващата икономика...

Бяхме обещали да ви държим в течение за прокапващата икономика с количествени облекчения и новините от Европейската централна банка не закъсняха. Тези дни Марио Драги и Петер Прает се "похвалиха", че вече се виждат първите резултати. 

Да, и то какви! 

Вижда се, че се е случило "циклично възстановяване", а не структурно. На чист български език това означава, че в икономиката някъде са се появили пари (нащракани, нарисувани, напечатани), но те са за малко и докато трае "цикълът", не се знае къде точно са отишли и кога пак ще дойдат. Драги призова правителствата да започнат структурни реформи и каза, че от банката не зависело кой знае колко много това дали Европа ще успее да се възстанови. 

Ако не от ЕЦБ, то от кого зависи?

От гражданите на Европейския съюз, разбира се. Правителствата са потънали в партократични игри, Брюксел се задъхва под собствената си тежест, а обикновените граждани, потънали в дългове, изнемогват от незапомнено неравенство. 

Решението, обратно на количествените облекчения, се нарича Базов доход и не случайно водещи икономисти изпратиха отворено писмо до медиите, за да предизвикат общественото мнение и гражданството да отвори съзнанието си за реалността. 

А тя е една. Парите трябва да се предоставят директно, без посредници на хората. Те, със своето потребление сами ще помогнат за естественото структурно възстановяване на националните икономики и оттам на цялостната европейска икономика. Други инструменти вече няма. Още по темата...