В центъра на душата се намира България.

Голяма част от онези българи, на които сега трябва да разчита държавата, за да се съвземе, се разпиляха по света. Кой ще ги събере отново? Какво ще ги накара да погледнат насам? Имаме ли шанс да се Съединим още веднъж, да преживеем днес своя 6-ти септември?

Очакваме ви, скъпи наши сънародници.

Още тук.