Алтернативите за Гърция.

"В понеделник официално бе открита водената от Китай Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции (AIIB). Банката, която ще бъде конкурент на доминираните от САЩ финансови институции като Световната банка и Азиатската банка за развитие, бе организирана за по-малко от две години и привлече огромен международен интерес." 

Единият от Плановете "Б" на Гърция е тази банка да замести Международния валутен фонд от САЩ като кредитор на южните ни съседи. Съвпадението на старта на новата световна кредитна институция изглежда подозрително във връзка с изтичащия срок за гръцкото плащане към МВФ.

Решаваща, обаче, ще бъде волята на гръцките граждани в неделя. Не можем да останем безучастни към тази висша проява на директна демокрация, една от много малкото в днешния "представителен" свят.

Ние сме за Българска директна демокрация с участие на гражданите във вземането на решения за техния живот. 
Присъединете се на www.budd.bg/take-action

http://www.capital.bg/biznes/finansi/2015/06/29/2563093_aziatskata_banka_za_infrastrukturni_investicii_veche/?ref=email_mblok
http://www.aiibank.org/
http://www.chinadaily.com.cn/business/2015-04/16/content_20444699.htm