Бивша Югославска република Македония – предложение за резолюция.

Българските евродепутати постигнаха забележителен успех като успяха да включат в резолюцията за напредъка на Македония следния текст: "т.8. Европейският парламент силно насърчава органите и гражданското общество да предприемат подходящи мерки за историческо помирение, за да се преодолее разделението между и в рамките на различните етнически и национални групи, включително гражданите с българска идентичност;". Време е по същия начин да решат заедно и въпроса за доходите в България, по-специално да подкрепят европейските усилия за въвеждане на Базов доход. Нужно е незабавно действие от тяхна страна, за да не стане така, че скоро техните наследници в Европарламента да включват такъв текст за положението в самата България. Още тук.