Мюнхен, Германия – най-голямото изложение за слънчеви енергийни технологии.

В Мюнхен, Германия, се провежда най-голямото изложение за слънчеви енергийни технологии с около 200 изказвания по актуални теми от индустрията, хвърлящи светлина за технологиите, търговията, както и развитието на политическата ситуация; с над 1000 изложители и над 40 000 търговски посетители. През 2015 г. на Intersolar Europe за втори път се показват батерии, системи за съхранение на енергия и иновативни производства.

Основен момент в обсъжданията и демонстрациите са децентрализираните локални енергийни системи и хибридните слънчево-въглеводородни инсталации. Особено подходящи за отдалечени, селски или нови градски райони, както и за енергийна независимост на отделни сгради и комплекси. Представени са множество приложения за умно енергийно управление и коопериране на системите.

Отбелязва се спадът на цените с близо 75% в сравнение с преди 6 години, което на някои наши министри и шефове в НЕК може да им послужи за идея как да се подменят старите безобразно скъпи соларни паркове у нас вместо да се плащат безумни цени на тока от слънце 20 години напред.

Времето на новата Енергийна икономика дойде!