Сътрудничество и споделяне в България?

Във времена на криза се ражда спешната нужда от преосмисляне и реорганизиране на средата с цел посрещане и запълване на социалните нужди и дефицити, които крещящо прозират под издъхващата и изнемощяла система на управление.

Тези социални дефицити могат да бъдат превъзмогнати и затова Фабрика за идеи направи EMPATHEAST: първият ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА, ДВИЖЕНА ОТ ЕМПАТИЯ в ИЗТОЧНА ЕВРОПА. Основната цел на EMPATHEAST е да заяви категоричното място на България и Балканите на световната карта на социалните иновации и социалното предприемачество. Kато регион, който се сблъсква с нефункционираща политическа, икономическа и социални система, Балканите са уникална почва за социални иновации, които да решат по нов начин стари предизвикателства пред обществата ни. В същото време регионът се оказва във вакуум, в който социалното предприемачество и иновации изостават сериозно.

През 2014 година EMPATHEАST превърна Пловдив в световна сцена и споделено пространство за създаването на социални иновации, като свърза повече от 350 души от 14 държави и представи методите и идеите на вдъхновяващи социални иноватори от цял свят. На 13, 14 и 15 ноемрви 2015 EMPATHEАST ще бъде в София, а темата е Иновации, водени от Общността!

За втора поредна година форумът ще покаже чрез примери от света и региона как можем да комбинираме идеята за социално благо с устойчиви модели, които имат реален потенциал да намалят бедността и да променят обществата ни, комбинирайки сърце с ефективност и качество на социалното въздействие.

EMPATHEAST ще предизвика креативността за социална промяна чрез лекции, инсталации, игри, концерти и пърформанси, стимулиращи колективната интелигентност и системното мислене. Ще демонстрира какво означава на български „public visioning“ (създаване на споделена визия) и ще засегне теми като интуитивно и емпатично лидерство, самоорганизиращи се граждански системи, етично финансиране, енергийна независимост, human centered design и др. В крайна сметка, ще бъдем въвлечени в сценарий, в който учим един от друг, екпериментираме със създаването на нови модели и празнуваме достъпността на подходи, които ни позволяват сами да творим средата си в не- конферентен формат.

http://www.empatheast.net/bg