Индекс на човешкото развитие.

Ето това е индексът който трябва да следим, за да оценяваме справедливо качеството на държавното управление - каквото и да говорим, важни са резултатите! Оказва се, че фалиралата Гърция е много напред пред България в тази класация - вижте в хипервръзката данните за 2014 г.: http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components. България също има право на развитие, но постигането на значим напредък е възможно или на кредит по модела на Гърция или чрез базов доход за всички. Към днешна дата кредиторите едва ли биха игнорирали урока, който им преподаде Гърция. Следователно за България единствен шанс за ускорено развитие остава въвеждането на модела БАЗОВ ДОХОД ЗА ВСИЧКИ. Този модел единствен засега дава шанс за сделка между хората и капитала в лицето на реалния сектор на националните икономики, който създава благата. Присъединете се!