Поздравления за Китай

Тази година ще затвори 1000 въглищни мини и спира развитието на проектите за отваряне на нови. Отваря се път за драматично намаляване на вредните емисии и прахови замърсявания. Скоро и у нас.

http://www.bloomberg.com/…/china-to-suspend-new-coal-mine-a…