Легендарният „Радецки” тръгва по Дунав

На 20 август 2016 г. легендарният кораб „Радецки“ ще направи едночасова обиколка с туристи по Дунав. Той ще отплава в 15.00 часа от Козлодуйското пристанище. 

Музеят е изцяло свързан с живота и делото на българския революционер Христо Ботев и трагичната гибел на неговата чета, участвала в националноосвободителното движение срещу османската власт (1876-1878 г.). Това е единственият пътуващ параход-музей на Балканския полуостров и в България. В парахода има богата експозиция от ценни реликви, като знамето на Ботевата чета, униформи на Ботеви четници, последните писма, писани от войводата Христо Ботев от борда на парахода и др.

„Радецки“ е построен през 1851 г. в Будапеща. На 29 май 1876 г. четата на Христо Ботев завладява парахода и го принуждава да спре на българския бряг при с. Козлодуй, откъдето се насочва към Врачанския Балкан, за да се бие за свободата на България. 

През 1966 г. е построено точно копие на легендарния параход със средства, събрани от 1.2 млн. български деца. Възстановеният параход е пуснат на вода на 28 май 1966 г. в памет на 90-годишнината от гибелта на Ботев и на 30 май акостира на Козлодуйския бряг. 

От 1982 г. корабът е със статут на национален музей. Намира се на вечен пристан в гр. Козлодуй в специално изградено за него място.

Източник: РОДНОТО