138 години от рождението на "певеца" на българското село, Елин Пелин.

Певецът на българското село - Елин Пелин е роден на днешната дата, 18 юли, преди 138 години. Жителите на възроденото село Байлово, Софийско, в което е роден, и най-вече родът на големия български писател, се отличавали с буден възрожденски дух и предприемчиво родолюбие.

Творецът, с рожденото име Димитър Иванов Стоянов, изследва духовната същност на българина, неговия интимен свят и съприкосновенията му с природната и социалната среда. Още в зората на 20-ти век, той разкрива драмата на стария Герак, който, стъписан от индивидуализма и егоизма, недоумява защо любовта бяга от хорските сърца и защо хората не са вече братя помежду си. Предишната патриархалната етичност и човещина са заместени от вълчи нрави, морално падение и безогледна алчност. Старите форми на живот в село умират, създават се нови социални групи, нови социални образи.

Днес, в зората на 21-ви век, имаме на разположение вече и социални медии. Колелото се е завъртяло до същия оборот от епохата, описана в Елин Пелиновите произведения. Времето е дошло за промяна и историята да продължи към откриването на ценностите в българското общество. Отричането и заместването на несправедливата система е пътят, по който обществото или ще продължи напред, или ще загине.

Да възстановим Българския национален идеал!
Присъединете се на www.budd.bg/take-action