Никога не приемайте TTIP и CETA!!!

Назначеният за "президент" у нас днес почти проплака за това, че трябвало да се подпишем под споразумението, което ще донесе окончателно отровата в домовете ни. Вижте този филм, разкажете на човека до вас. Не гласувайте никога за някой, който ви казва или е казал, че TTIP и CETA са нещо добро!

Спасете поне своя живот!