България е на последно място в ЕС по средна заплата.

"България е на последно място в ЕС със средна заплата от 4618 евро на година. Това гласи проучване на швейцарската статистическа служба за трудовите възнаграждения в Европа." 

http://19min.bg/news/8/66380.html

Време е у нас доходът за живот да се отдели от заплащането за положен труд. България разполага с достатъчно Брутен вътрешен продукт и Национален доход, проблемът е в тяхното крайно несправедливо разпределение. Време е за Базов доход за всички български граждани с прогресивна косвена данъчна система. Научете повече тук https://www.youtube.com/watch?v=D5CUWWcaHW0 и на www.budd.bg