Ние бяхме весели емигранти...

Време е, ние българите, да "колонизираме" обратно България по друг, по-справедлив и хуманен начин! 

"Единствената трансформация на робовладелската система на банкстерите в посока баланс между хората и капитала е базовият доход за всички! Може да се има доверие само на политиците, които го предлагат и не са били на власт в последните 25 години, но имат нещо създадено зад гърба си на свой риск и без държавна помощ! И още нещо - ще ги открием предимно в свободните медии като фейсбук, защото другите медии са узурпирани от куклите на банкстерите! Промените са възможни само с валидно гласуване в деня на изборите! Всички други варианти на този етап са илюзия!" Тони Баждаров

http://www.eurochicago.com/2015/07/predizvikano/