Да си помогнем взаимно!

Добре е, че се намери човек, който да напише това. Другата по-практична и реалистична форма на "оземляването" е Базовият доход. С него държавата ще помогне на всички, и на тях, и на етническите българи, които впрочем са над десет пъти повече от ромите, и на онези, които ще поискат да се върнат от чужбина, и на онези, с които ще решим демографията - първичния проблем на нашата нация. Ще си помогнем взаимно, заедно. Нали? По темата тук.