Новите покриви трябва да бъдат покрити с растения или слънчеви панели!

Франция продължава с интересното законодателство и след "планираното остаряване" и дизелите, се заема с покривите на новопостроените сгради. Всички нови сгради в търговските зони в цялата страна трябва да се съобразят с новото законодателство за околната среда. Покривите на нови сгради, построени в търговски зони във Франция, трябва или да бъдат покрити частично с растения или със слънчеви панели, по силата на закон, одобрен в четвъртък, 19 март.

Зелените покриви имат изолиращ ефект, помагат за намаляване на количеството енергия, необходима за отопление на сградата през зимата и за охлаждане през лятото. Те също така запазват дъждовната вода, като по този начин спомагат за намаляване на проблемите с оттичането, давайки предимство на биологичното разнообразие с място за гнездене на птиците в градската джунгла, твърдят еколози.

Законът, одобрен от парламента е с по-ограничен обхват от първоначалните разговори с френски активисти на околната среда да се направят зелени покриви, които покриват цялата повърхност задължително за всички нови сгради.

Социалистическото правителство е убедило активистите да се ограничи обхватът на закона за търговските сгради. Законът също така е направен с по-малка тежест за предприятията, като освен изискването само част от покрива да бъде покрита с растения, да им се даде избор с инсталиране на слънчеви панели за производство на електроенергия.

Зелените покриви са популярни в Германия и Австралия, а град Торонто в Канада прие като практика през 2009 г. да ги прилага за промишлени и жилищни сгради. Още тук!