Поздрав за колегите от AfD!

Поздравления за огромния успех на нормалните хора в Германия. Истинската опозиция на установеното положение започва своята работа със силата на здравия обществен разум. #EFDD #AfD #БСДД

#AfD имат свой представител в #EFDD, групата на директнте демократи в Европейския парламент, с която партнира #БСДД. Доказаха, че гражданите могат да работят за смяната на системата и сегa започва техния труден, но много важен път на сериозна и здрава опозиция в Германия и в ЕС.

При създаването на БСДД черпихме от опита, както на AfD, така и от този на другите ни колеги от EFDD - M5S и UKIP, но добавихме и много нови елементи, характерни за българските условия и характер.

Времето за истинска смяна на системата дойде!