Денят на Независимостта на България!

Денят, в който продължи самостоятелният път на Българите в най-новата им история.
Денят, който увенча Освобождението и Съединението на България!
Денят, в който беше възстановен суверенитетът на Българската държава в лицето на Българския цар.
Денят, без който нямаше да я има съвременната Българска Република с днешния истински суверен - БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД.

Честит Официален празник!