Носталгията учи на любов

"...Грабна ръката му и с висок задъхан глас го попита:

– Какво съм те учила, моля те, кажи! Какво?!

– Аз съм българче – отговори щастливо детето.

Светът изведнъж спря и всички замлъкнаха. Самолетите свиха шума в черупките си и остана само звукът на необяснимото пиано.


– Да… "

http://www.eurochicago.com/…/…/nostalgiyata-utchi-na-lyubov/