Поредната измама в стил работа, работа, работа. Кой ще се грижи за бедните?!

http://ekipbg.com/koj-shte-se-griji-za-bednite-otgovorut-n…/

Сегашната система не може да се поправи с мерките, които я доведоха до този батак! Икономиката не може да реши проблема на бедните - те не разполагат с ресурси за оцеляване, камо ли за образование и квалификация, които биха им осигурили добре платено работно място! Но дори да се абстрахираме от тези факти, то не можем да не отбележим, че над 2/3 от хората по дефиниция не работят по трудови или служебни правоотношения - деца и пенсионери! Следователно доходите за тяхната издръжка неизбежно са за сметка на преразпределението, което се осъществява чрез държавния бюджет! Всички хора имат равни права от 1948 насам! Предишната парадигма на неравните права е раждала само едно - агресия, революции и войни! 
А нека разгледаме и чисто пазарната страна на бедността! Днес над 80% от населението живее с доходи под нивото на социалния минимум. Това означава, че тези хора разполагат с доходи, които предполагат плащане на монополните комунални услуги и отчасти храна и облекло от най-ниското качество. Те не са част от пазара и никога няма да бъдат, защото днес 7-9 души произвеждат всичко необходимо за 100, а в бъдеще цифрата произвеждащи неминуемо ще намалее поради новите технологии и роботизацията на всичко с изключение на някои сфери, които изискват човешко творчество! Защо да произвеждаме, ако няма на кого да продадем или броят на платежоспособните клиенти намалява?! 
От друга страна банките са пълни с ресурс, който се инвестира в малък брой компании, които са се интегрирали в международните мрежи за производство и доставка на стоки и услуги или в такива, които разчитат на държавни поръчки за реализация на своите продукти. И все пак не може да не ни направи впечатление, че основната част от трансакциите - над 95% и около половината печалби на света - отиват у финансовия сектор... Какво произвеждат тези хора?! НИЩО! Те само преразпределят доход по силата на една подла система, която позволява на банките частичен резерв, а за всички останали правилата са други - когато отидете за кредит в банката получавате кредит с дисконт от заложения актив и само, ако докажете паричен поток извън заложения актив, който ще обслужва плащането по кредита!
Решението за хората (не само за бедните, а за всички) и за бизнеса е само едно - базов доход за всички като социален дивидент от държавата, който дава прозрачност на държавните разходи и е единствен пример за свободен пазар - не зависи от волята на чиновника и банкерите! Финансирането само от обратно начислен ДДС, защото клиентът винаги плаща сметката и е по-честно да знае какво плаща и какво получава! С базовия доход за всички държавата харчи по свое осмотрение много по-малко от днес, но в същото време изпълнява своите социални ангажименти към хората, които са пазарът за продуктите на икономиката, защото животът без лична консумация е невъзможен!
Ето как да удвоим икономиката на България за 3 години при условията на суверенна валута и държавно преразпределение в рамките на 60% от БВП (при днешно 40%), като едновременно с това решим основните социални, демографски и пазарни проблеми на България.

Европейска Гражданска Инициатива за ББД