Или се подготвяме за живота, или за изпити. Ние избираме първото!

Няколко интересни споделени мисли за най-добрата образователна система в света - финландската, могат да покажат насоките за качествена промяна в България. Образованието, българският език са в основата на възстановяването на Българския национален идеал. Ние сме за безплатно българско образование, съобразено с реалностите и технологиите на 21-ви век. Присъединете се! За Българска директна демокрация с Базов доход. Повече по темата тук.