Законно отпечатване на собствени банкноти?

Законите, които са направили да е незаконно да си отпечатате свои собствени 50 и 100 левови банкноти са в сила от 19-ти век. Но, когато са приемани тези закони е бил пренебрегнат фактът, че парите могат да съществуват под формата на банкови депозити (цифрите в банковите сметки на хората). Поради това "недоглеждане", банките вече имат силата да създават пари чрез проста счетоводна операция. В резултат на това, днес почти всички пари, които съществуват са електронни банкови депозити и се създават, когато банките раздават заеми. Още тук.