Исландия vs Европейски съюз.

Европейската интеграция, смачкана от намерението на Исландия да оттегли кандидатурата си за член на Европейския съюз! Накъде отива сегашната лобистка брюкселска партокрация, приютила българските си производни? Повече тук.